Ekonomická a právní tématika

Sněmovna přehlasovala veto Senátu pro program podpory společníků malých s.r.o.

Informujeme, že dne 28.5. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro společníky malých s.r.o. připravený Ministerstvem financí. Připravovaný Program bude stejně jako kompenzační bonus pro OSVČ (tzv. Pětadvacítka). Detailní parametry programu budou zveřejněny po podepsání zákona prezidentem. 

V současnosti se počítá s 500 Kč/den zpětně od vyhlášení nouzového stavu – 12. března do 8. června.

Další informace naleznete zde

Zápis z průběhu třetího jednání segmentu Ambulantních specialistů dne 13.5.2020

Informujeme, že je nyní možné podávat žádosti o kompenzační bonus pro druhé období platné od 1. května do 8. června. 

V případě, že chcete žádat o příspěvek v druhém období, je zapotřebí podat novou žádost. Upozorňujeme také, že žádat může ta OSVČ, která nemohla svou činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou. 

Nemožnost vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou se dle informací finanční správy posuzuje ke kalendářnímu měsíci. Dojde-li k částečnému nebo úplnému omezení výkonu činnosti, i jen na jeden nebo několik dnů v měsíci, považuje se podmínka za splněnou pro všechny dny v měsíci.

Další informace: odkaz

Vláda schválila podporu pro společníky malých s.r.o.

Informujeme, že dne 4.5. Vláda schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu připravený Ministerstvem financí. Ve středu 6.5. ho ve zkráceném jednání v rámci legislativní nouze projednala Poslanecká sněmovna. Připravovaný Program bude stejně jako kompenzační bonus pro OSVČ (tzv. Pětadvacítka). Detailní parametry programu budou zveřejněny po schválení a podepsání zákona prezidentem. 

V současnosti se počítá s 500 Kč/den zpětně od vyhlášení nouzového stavu – 12. března do 8. června.

Další informace naleznete zde

Vše, co potřebujete vědět ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ

V rámci naší iniciativy „UDRŽENÍ LÉKAŘSKÝCH AMBULANCÍ V CHODU“ Vám dnes zasíláme informace k

Možnostem čerpání finančních kompenzací v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro OSVČ

které pro Vás připravil tým OAKS Consulting s.r.o. a advokátní kancelář Vilímková Dudák & Partners.

Pokud jste v souvislosti s šířením infekce COVID-19 finanční ztráty již utrpěli, nebo očekáváte, že nastanou, a chcete využít možností jejich kompenzací s využitím vládních opatření, napište nám prosím e-mail s textem „CHCI ŘEŠIT FINANČNÍ KOMPENZACE“ na adresu info@informacepropraxi.cz

 • IČZ
 • Název zdravotnického zařízení
 • Vaše jméno, příjmení
 • Kontaktní telefon
 • Kontaktní e-mail

Obratem se s Vámi spojíme a pošleme návrh Dohody o mlčenlivosti, princip spolupráce a formulář pro vyplnění základních informací pro přípravu návrhu postupu pro Vaše zdravotnické zařízení. Vzhledem k tomu, že jednotlivá ministerstva průběžně návrhy opatření upravují a rozšiřují a jednotliví poskytovatelé se liší právní formou a režimem, v jakém pracují, počtem provozoven i rozsahem zdravotnických služeb, nelze vytvořit univerzální návod, byť vše vychází ze stejné legislativy, je třeba pro každého z Vás vytvořit řešení „šité na míru“.

Veškeré služby budou poskytovány zdarma a hrazeny z příspěvků sponzorů, kteří poskytli finanční prostředky cíleně na projekt „UDRŽENÍ LÉKAŘSKÝCH AMBULANCÍ V CHODU, s výjimkou Vámi vyžádaných služeb a případných žalob o náhradu škody. Předem však v takovém případě dostanete ke schválení cenovou nabídku. Zasláním e-mailu „CHCI ŘEŠIT FINANČNÍ KOMPENZACE“ se tedy nezavazujete k žádným platbám.

Koronavirus a jeho dopady na zaměstnavatele

V rámci naší iniciativy „UDRŽENÍ LÉKAŘSKÝCH AMBULANCÍ V CHODU“ Vám dnes zasíláme informace k

Možnostem čerpání finančních kompenzací v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

které pro Vás připravil tým OAKS Consulting s.r.o. a advokátní kancelář Vilímková Dudák & Partners.

Pokud jste v souvislosti s šířením infekce COVID-19 finanční ztráty již utrpěli, nebo očekáváte, že nastanou, a chcete využít možností jejich kompenzací s využitím vládních opatření, napište nám prosím e-mail s textem „CHCI ŘEŠIT FINANČNÍ KOMPENZACE“ a s následujícími základními informacemi na adresu info@informacepropraxi.cz:

 • IČZ
 • Název zdravotnického zařízení
 • Počet zaměstnanců
 • Vaše jméno, příjmení
 • Kontaktní telefon
 • Kontaktní e-mail

Obratem se s Vámi spojíme a pošleme návrh Dohody o mlčenlivosti, princip spolupráce a formulář pro vyplnění základních informací pro přípravu návrhu postupu pro Vaše zdravotnické zařízení. Finanční kompenzace se budou týkat především náhrad za mzdy zaměstnanců, ztrát způsobených nuceným uzavřením/omezením provozu v důsledku mimořádných opatření případně škod způsobených nesprávným úředním postupem.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá ministerstva průběžně návrhy opatření upravují a rozšiřují a jednotliví poskytovatelé se liší právní formou (OSVČ, s.r.o.), počtem zaměstnanců a režimem, v jakém pracují (zaměstnanci na smlouvu, OSVČ), počtem provozoven i rozsahem zdravotnických služeb, nelze vytvořit univerzální návod, byť vše vychází ze stejné legislativy, je třeba pro každého z Vás vytvořit řešení „šité na míru“.

Veškeré služby budou poskytovány zdarma a hrazeny z příspěvků sponzorů, kteří poskytli finanční prostředky cíleně na projekt „UDRŽENÍ LÉKAŘSKÝCH AMBULANCÍ V CHODU, s výjimkou Vámi vyžádaných služeb a případných žalob o náhradu škody. Předem však v takovém případě dostanete ke schválení cenovou nabídku. Zasláním e-mailu „CHCI ŘEŠIT FINANČNÍ KOMPENZACE“ se tedy nezavazujete k žádným platbám.

Dále bychom na rádi uvedli na pravou míru

Nejasnosti ohledně zálohových plateb odvodů za sociální a zdravotní pojištění a záloh na daň

 • Osvobození od placení záloh na pojistné na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ

Všechny OSVČ jsou osvobozeny od placení záloh v období od března do srpna 2020, a to nezávisle na jejich předepsané výši.

 • Odpuštění pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění ve výši minimálních záloh pro OSVČ
  • OSVČ, které platí minimální zálohy, nebudou muset po podání přehledu za rok 2020 nic doplácet.
  • OSVČ, které hradí vyšší zálohy, zpětně doplatí pouze rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a šestiměsíční minimální zálohou, která byla odpuštěna.

Úspora za období březen až srpen 2020 tak činí 2 544,- Kč/měsíc u hlavní činnosti nebo 1 018,- Kč/měsíc u vedlejší činnosti na sociálním pojištění a 2 352,- Kč/měsíc na zdravotním pojištění.

 • Prominutí ČERVNOVÉ ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FO A PO:
  • Červnová záloha na daň z příjmů FO nebo PO splatná k 15. 6. 2020 se vůbec nehradí.

POZOR: Jedná se pouze o prominutí zálohy na daň, ne však prominutí úhrady skutečné částky po provedení vyúčtování. Jedná se tedy spíše o formu odložení platby.

Pokud máte jakékoli dotazy, případně řešíte i další problémy, jako jsou třeba odklady splátek úvěrů a hypoték atd., napište svůj dotaz na info@informacepropraxi.cz.

Dokument s popsanými možnostmi čerpání dotací a pobídek, který průběžně aktualizujeme na základě informací zveřejněných vládou.

Podporovatelé


Poskytovatel služeb