Informace z Ministerstva zdravotnictví

Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Na základě dotazů z terénu přetiskujeme informaci a Doporučení MZ k používání respirátorů a doporučeným třídám ochrany pro vybrané profese. 

Odkaz na celé znění doporučení: odkaz

Mimořádné opatření MZ k prodloužení omezení maloobchodního prodeje a služeb

MZ vydalo večer dne 23. března 2020 mimořádné opatření prodlužující trvání omezeného provozu maloobchodního prodeje a služeb a to do 1.4.2020. 

Mimořádné opatření je ke stažení zde

Mimořádné opatření MZ k organizaci a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

MZ vydalo dne 21. března 2020 mimořádné opatření k organizaci a provádění karantény u zdravotnických pracovníků, kteří byli v přímém kontaktu s osobou u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 bez přiměřených osobních ochranných pomůcek. 

Mimořádné opatření je ke stažení zde

Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19

Dnes proběhlo jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny v současné době vyvíjejí maximální úsilí k zajištění potřebné zdravotní péče pro své pojištěnce a stabilního financování poskytovatelů zdravotních služeb. Zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny a zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s COVID-19. Tímto opatřením dojde ke stabilizaci finančních toků poskytovatelů a jejich očekávatelnému vývoji. Zdravotní pojišťovny jsou také připraveny hradit kontakt s pacientem, který proběhne elektronickou formou a je v souladu s principem poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, například psychiatrické vyšetření přes videohovor.

Seznam konkrétních opatření je k nalezení na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven:

Z důvodu současné situace a následnému propadu ekonomiky se předpokládá významné snížení příjmů zdravotních pojišťoven, které lze krátkodobě pokrýt z aktuálních disponibilních finančních zůstatků zdravotních pojišťoven, které byly v posledních letech prozíravě vytvořeny právě pro případy krizového vývoje. Náklady na zdravotní služby související s COVID 19 lze v souladu se zákonem hradit rovněž z prostředků rezervního fondu.  V nejbližších měsících by tak nemělo dojít k ohrožení platební schopnosti zdravotních pojišťoven ani poskytovatelů. Je však nesporné, že pro následující roky bude nutné přijmout úsporná opatření a nebude možné navyšovat úhrady a platy jako v předchozích letech, aby bylo financování zdravotnictví po dobu následující krize i po ní udržitelné.
Vzhledem k současné velké nejistotě ohledně příjmů zdravotních pojišťoven se bude na dohodovacím řízení pro rok 2021 vyjednávat zpočátku zejména o úhradových principech a o finálním nastavení cen a úhrad bude následně rozhodnuto až na základě analýzy a zhodnocení dopadů COVID 19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů.

Zdroj: Tisková zpráva MZ

Podporovatelé


Poskytovatel služeb