Klinická evidence

Klinická evidence a doporučení pro léčbu COVID-19

Níže uvedené zdroje jsou pouze informativním souhrnem dostupných doporučených postupů. Management onemocnění konkrétního pacienta je vždy na rozhodnutí ošetřujícího lékaře s přihlédnutím k individuálnímu stavu nemocného a průběhu nemoci. 

Stanoviska a doporučení odborných společností ČLS JEP ve vztahu ke COVID-19

COVID-19 a léky

 
Níže uvádíme přehled přípravků, které jsou používány v léčbě COVID-19 s odkazy na konkrétní literaturu. Níže uvedený výčet nemusí být kompletní ani se nejedná o doporučení k užití při onemocnění. Použití přípravků by vždy mělo být k návaznosti na individuální posouzení zdravotního stavu pacienta ošetřujícím lékařem:

Průběžně aktualizované informace americké CDC ohledně léčebných možností u COVID-19: odkaz

Podporovatelé


Poskytovatel služeb