Osobní ochranné pomůcky

Doporučený postup prevence poškození kůže způsobených používáním ochranných osobních prostředků

Přinášíme přeložené doporučené postupy prevence poškození kůže způsobené používáním osobních ochranných pomůcek připravený Portugalskou asociací pro management ran (APTFeridas) a zveřejněný Ministerstvem zdravotnictví. 

Doporučený postup byl připravem jako reakce na výzvy zdravotnických pracovníků k vydání doporučení pro prevenci poškození kůže, jako jsou projevy lacerace, tlakové léze (otlaky), oděrky a kontaktní ekzémy související s častým a nepřetržitým používáním osobních ochranných prostředků (OOP) po dlouhou dobu (ústenky/roušky, respirátory, ochranné brýle a rukavice).

Doporučený postup je ke stažení na odkazu zde

U respirátorů (správně filtračních masek) se určuje, mimo jiné, filtrační účinnost
samotného materiálu a celková účinnost ochrany kompletně správně (!) nasazeného
respirátoru. Viz tabulka.
Třída     Filtrační účinnost materiálu        Celková účinnost ochrany
FFP1             > 80 %                                              > 78 %
FFP2             > 94 %                                              > 92 %
FFP3             > 99 %                                              > 98 %
Velmi záleží na správném nasazení respirátoru. Je nutno vytvarovat kolem nosu, tváří a brady. I krátké vousy velmi sníží celkovou účinnost!
Respirátory se zkouší podle evropské normy EN 149+A1.
V současné době se připravuje sjednocený zjednodušený postup zkoušek.

Zdroj: Informace Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Podporovatelé


Poskytovatel služeb